Solárne ohrievače vody

Solárne ohrievače vody je premena slnečného svetla na teplo pre ohrev vody pomocou solárneho tepelného kolektora. Rôzne konfigurácie sú k dispozícii za rôznych nákladov, aby poskytli riešenia v rôznych klimatických a zemepisných šírkach. Solárne ohrievače vody sú široko používané pre obytné a niektoré priemyselné aplikácie.

Zberač na slnečné lúče ohrieva pracovnú kvapalinu, ktorá prechádza do skladovacieho systému pre neskoršie použitie. Solárne ohrievače vody sú aktívne (čerpané) a pasívne (konvekčne poháňané). Používajú iba vodu alebo vodu a pracovnú tekutinu. Zahrievajú sa priamo alebo cez zrkadlá so svetelnou koncentráciou. Pracujú nezávisle alebo ako hybridy s elektrickými alebo plynovými ohrievačmi. Vo veľkých inštaláciách môžu zrkadlá koncentrovať slnečné svetlo na menší kolektor.