Inteligentné elektrické kachle Gomon pomáhajú novému kolesu revolúcie zeleného vykurovania

V roku 2018, pod národnou alternatívou čistej energetickej politiky pre elektrickú energiu, elektrárenský priemysel, ako nová sila v novej ére vykurovania, nezmazateľne prispel k národnej politike ochrany životného prostredia a vojne v obrane proti modrej oblohe.

Aby sa v roku 2019 komplexne podporil zdravý vývoj elektrotechnického priemyslu, 14. januára sa v Pekingu konala prvá "Čína elektrická vykurovacia priemyselná konferencia a spomienkové oslavy 40. výročia slávnostného slávnostného otvorenia slávnostného podujatia". Odborníci z priemyslu a zástupcovia podnikov zdieľali všeobecný trend vykurovania. Diskutujte o budúcnosti priemyslu. Počas slávnostného ceremoniálu bol Gomon New Energy ocenený čestným titulom „Prispievajúci podnik elektrotechnického priemyslu vykurovania“ Výborom pre elektrické vykurovanie v Číne.