Ohrievač vody typu všetko-v-jednom

Teplovodné ohrievače vody používajú elektrinu na presun tepla z jedného miesta na druhé namiesto toho, aby priamo generovali teplo. Preto môžu byť dvakrát až trikrát energeticky účinnejšie ako bežné elektrické odporové ohrievače vody. Tepelné čerpadlá pracujú ako chladnička v opačnom smere.

Kým chladnička vytiahne teplo z vnútra skrinky a vypustí ju do okolitej miestnosti, samostatný ohrievač vody tepelného čerpadla vzduchového zdroja vytiahne teplo z okolitého vzduchu a vypustí ho - pri vyššej teplote - do nádrže na ohrev voda. Samostatný systém ohrevu vody tepelným čerpadlom si môžete zakúpiť ako integrovanú jednotku so zabudovaným zásobníkom vody a záložnými odporovými vykurovacími prvkami. Tepelné čerpadlo môžete tiež dodatočne namontovať na prácu s existujúcim konvenčným zásobníkom vody.