Elektrické ohrievače vody

Elektrické ohrievače vody ohrievajú a uchovávajú množstvo vody v izolovanom valci, pripravené na použitie. Poskytujú teplú vodu pri sieťovom tlaku, a keďže môžu okamžite dodať celé uskladnené množstvo, môžu naraz obsluhovať mnohé predajne. A dodá im všetko pri tlaku v sieti. Keď sa vyprázdni, trvá určitý čas, kým sa znovu ohreje, aby ste sa dostali späť do horúcej vody, ale vodu rýchlo ohrievajú, najmä s výkonnejšími alebo dvojitými prvkami, a je možné ich prevádzkovať na nižšiu cenu mimo špičkovej elektrickej energie.