Zachytiť vzduch môže byť vysoká zem! Výstava ISH!

22. - 24. mája sa v Pekingu uskutočnilo medzinárodné výstavné centrum ISH China & CIHE2018 China Heating Exhibition. Viac ako 1600 metrov štvorcových vysoko kvalitných vystavovateľov HVAC rozložilo na 10 tematických pavilónov desiatky tisíc profesionálnych čínskych a zahraničných výstav. HVAC publikum predstavuje nové produkty a zobrazuje butiky! Na tejto výstave priniesla spoločnosť Raynew Energy celý rad produktov na výrobu smaltovaných zásobníkov na teplú vodu, ako sú špeciálne produkty „uhlie na elektrinu“, integrované ohrievače vody na energiu a energeticky účinné nádrže na vodu do vzdušnej energie do výstavnej haly W4-25A. „Vykurovanie +“ pre priemysel. Preferovaná schéma pohodlného bývania teplej vody prilákala mnoho domácich i zahraničných odborníkov, aby sa zastavili a sledovali a konzultovali a scéna je horúca.

V budúcnosti bude spoločnosť Gomon New Energy dodržiavať jadro zásobníka vody, robiť dobrú prácu a vyvíjať ďalšie produkty na zásobovanie vodou, ktoré spĺňajú potreby domácej vody a kúrenia v mnohých regiónoch a prinášajú diferencované produkty pre zákazníkov v priemysle. v súvislosti s modernizáciou spotreby. ,